Behandelen met gezond
verstand

Psychologische behandelingen

Onze VISIE op psychologische behandelingen kenmerkt zich door de volgende zaken:

‘Behandelen met gezond verstand’, wil voor ons zeggen dat we ook duidelijk oog proberen te hebben voor ‘wie u bent’ als wij voor u een behandelplan ontwerpen en uitvoeren. Wij doen ons best de wetenschap der psychologie te vertalen naar gewone taal en bruikbare begrippen die aansluiten bij uw belevingswereld.
Een behandelplan wordt in overleg met u samengesteld zodat u zelf gemotiveerd met ons aan de slag kunt om uw problemen op te lossen of meer hanteerbaar te maken.

Specialisatie 

Onze specialisatie is breed. Wij kunnen deskundige hulp bieden bij de volgende klachten:

 • angsten en spanningen
 • dwangmatig gedrag en steeds terugkerende nare gedachten
 • onzekerheid in de omgang met anderen
 • depressieve gevoelens
 • onverwerkte trauma (`s)
 • moeite met verwerken van ingrijpende levensgebeurtenissen
 • storende lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • problemen samenhangend met uw werksituatie, bv. burnout klachten
 • ongewenst gewoontegedrag
 • levensfase problematiek
 • relatieproblematiek
 • problemen bij de opvoeding van uw kinderen

Wij zijn breed geschoold, kennen de richtlijnen. Dat maakt ook dat we er sterk in zijn om uw behandelplan vanuit onderdelen uit die richtlijnen zó samen te stellen dat u zo snel mogelijk op gedegen wijze uw eigen behandeldoelen bereikt.

Samenwerking

Wij werken op diverse niveau’s samen met andere praktijken en verwijzers. Zie www.psyzorgzijmegen.nl. Wij werken, als u daar toestemming voor geeft en als dat in uw belang is, graag samen met uw verwijzer, bedrijfsarts, of specialist.

Privacy Policy | Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2019
Created by LR Internet