Grip op de zaak

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachten over de psycholoog of over uw behandeling? Laat van u horen!

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms ook misverstanden. Zijn er vragen of klachten dan is het wenselijk dit in de eerste plaats met de behandelaar (en eventueel de regiebehandelaar) zelf te bespreken. Zo ontstaat de kans om een goede oplossing te vinden. Mocht u er samen niet uit komen dan is een gesprek met de directie (Mw. Drs. W. Peters) uiteraard mogelijk. De directie zal haar uiterste best doen de klacht naar uw genoegen op te lossen. Indien de klacht gericht is tegen de directie zal een gelijkwaardige collega de klacht met u bespreken en zo mogelijk, naar uw genoegen, afhandelen.

U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl 

Privacy Policy | Contact | Disclaimer | Peters Psychotherapie Copyright 2021
Created by LR Internet